Συμβουλοι Μηχανικοι

μελέτες - κατασκευές δομικών έργων

 

 

Το γραφείο διαθέτει εμπειρία σε μεγάλο φάσμα έργων που καλύπτει.

  • Νέα κτίρια
  • Μονοκατοικίες
  • Συγκροτήματα κατοικιών
  • Κτίρια γραφείων
  • Καταστήματα
  • Ξενοδοχεία

  • Αναστηλώσεις
  • Προσθήκες
  • Διαμορφώση περιβάλλοντος χώρου
  • Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων