Συμβουλοι Μηχανικοι

μελέτες - κατασκευές δομικών έργων

 

 

Φιλικές τιμές και άμεση παράδοση για συναδέλφους εντός δύο ημερών. Διεκπεραίωση φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία (πολεοδομία, πυροσβεστική κλπ.) εφόσον είναι επιθυμητή.

 

Για αποστολή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μορφή dxf, dwg (Autocad) ή tek (Τέκτων) για την εκπόνηση της επιθυμητής μελέτης, πιέστε εδώ