Συμβουλοι Μηχανικοι

μελέτες - κατασκευές δομικων έργων

 

 

Το γραφείο ΕΔΡΑ παρέχει υπεύθυνα τεχνικές και κατασκευαστικές υπηρεσίες, πραγματοποιεί με συνέπεια ολόκληρη τη μελέτη και επίβλεψη της κατασκευής και εκτελεί κάθε απαιτούμενη ενέργεια ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του έργου από τη φάση σχεδιασμού ως την αποπεράτωση

Επίσης αναλαμβάνει μεμονωμένα μεγάλου εύρους τεχνικές μελέτες προκειμένου να ικανοποιήσει οποιαδήποτε απαίτηση